Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gruplar arası ilişkiler çerçevesinde kurumsal azınlıklar

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal azınlıklar, örgüt içinde baskın gruptan farklı özelliklere sahip olan bireylerdir. Bu farklılıklar; ırk, cinsiyet, yaş, eğitim, ideolojik görüş, duygusal mizaç, toplumsal bağlar, vb. temelli olabilmektedir. Gruplararası (baskın grup ve azınlıklar) etkileşim ise teorik açıdan, sosyal kategorileştirme ve bilgi işleme olmak üzere iki yaklaşım çerçevesinde ele alınabilir. Sosyal kategorileştirme yaklaşımı kurumsal azınlıklara karşı, ayrımcılık, psikolojik taciz ve diğer bir takım olumsuz tavır ve davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan bilgi işleme yaklaşımı, farklılıkları kurum açısından bir avantaj olarak görmektedir. Fakat genellikle sosyal kategorileştirme nedeniyle azınlıklar, baskın grubun bir takım olumsuz tavır ve davranışlarına maruz kalmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlar ise kurumlar tarafından zamanında ve doğru bir yaklaşımla çözülmelidir.

Özet İngilizce :

Organizational minorities are the individuals that have different characteristics than the majority group in organizations. These differences or types of diversity may be race, gender, age, education, ideological beliefs, cognitive style, community ties, etc. The interaction between the groups (majority and minority) can be analyzed through two theoretical perspectives: social categorization and information processing. Social categorization approach leads to discrimination, psychological harassment and some other kinds of negative attitudes towards minorities. On the other hand, information processing approach considers diversity as a value for the organization. But generally because of the social categorization, minorities face some negative attitudes of the majority group and this creates significant problems which organizations have to solve in due time and with appropriate approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :