Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünyada genç işsizliği sorununun çözümüne yönelik ulusal politikalar ve türkiye

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işsizlik, sadece belli ülkelerin sorunu olmaktan çıkıp tüm dünyanın temel sorunlarından birisi haline gelmiştir. Artık bugün dünyada küresel işsizlik sorunundan söz edilmektedir. Küresel işsizliğin birçok nedeni bulunmakla birlikte, kuşkusuz en temel nedenler, işsizliğe küresel bir boyut kazandıran neo-liberal politikalarla ilintilidir. Neo-liberal görüşler tarafından, serbest ticarete direnmeyerek korumacılığı terk eden ülkelerin ekonomik büyümeyi gerçekleştirebileceği, sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlandığında ise, istihdamın artarak işsizlik sorununun kendiliğinden çözülebileceği iddia edilmiştir. Bu iddianın, sermayeyi ilgilendiren yanı olan ekonomik büyüme gerçekleşmesine karşın, emeği ilgilendiren yanı olan, işsizlik sorununun kendiliğinden çözüleceği öngörüsü gerçekleşmemiştir. Gerçekten, 1997–2007 yılları arasında, dünya ekonomisi ortalama %4,2 oranında büyürken, işsizlik oranı sadece yüzde %0,1 gibi küçük bir azalma ile %6,0 olmuştur1. Bel bağlanan ekonomik büyüme, neo-liberal teorinin varsaydığı gibi işsizliğe çözüm olmamıştır. Çünkü ekonomik büyüme, yeni işler yaratılarak değil, büyük oranda, neo-liberal politikalara koşut olarak benimsenen katı iş disiplinine dayalı yönetim teknikleri ve teknolojik gelişmeler sayesinde gerçekleştirilen verimlilik artışı ile sağlanmıştır. Nitekim aynı dönemde, işgücünün verimliliğindeki artış yıllık ortalama %2,1'dir2.

Özet İngilizce :

In this article, the national policies relevant to size and solutions of the problems of youth unemployment in the World and Turkey are discussed. Along with globalization and neo-liberal policies, the youth unemployment has been the common problem of all countries regardless of being developed or underdeveloped country. In spite of growth experienced in the world's economy in the last decade which will be considered significant, no substantial development could be provided for solution of youth unemployment problem. The major reason therefore is that the economical growth is not reflected in employment due to being that it is attained in line with productivity increase to a great extent. Due to being that the economical growth does not make any contribution to youth unemployment it is required that in many countries the national policies are put into action in line with the economical growth or that the efficiency of the existing policies is increased. The said national policies are mainly divided into two categories: Education policies and active labour market policies. In this regard, it is needed that the national policies are immediately be implemented and the efficiency of existing ones is increased in order to solve youth unemployment problem which has substantially become widespread. The first attempt that must be made on for this purpose is to establish a national employment strategy in accordance with the said policies. This article aims at revealing the national policies which will be a solution for youth unemployment problem in terms of offering an insight into the employment strategy needed to create in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :