“Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları”(25-26 Şubat 2011)

İzmir ‘de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri tarafından önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik Hasan Ali Yücel’in ölümünün 50. Yılı anısına onun Milli Eğitim Bakanlığı dönemindeki faaliyetlerini, dönemin eğitim ve kültür politikalarının anlaşılmasını ve bugünün eğitim sorunlarına ışık tutulmasını hedeflemişti

“Politics of Education, Science and Culture From Hasan Ali Yücel to Nowadays, In the 50th Anniversary of his Deathday” (25-26 February 2011)

An important event had been realized by the New Generation Village Institutes in Izmir. This event aimed to lighten activities of Hasan Ali Yücel during his National Education Ministry period educational and cultural politics of the period and today’s educational problems