Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xv-xvi. asırlarda akşehir kent merkezinin nüfus yapısı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :


Eski çağlardan itibaren kullanılan kervan yollarından birinin üstünde kurulmuş olan Akşehir, özellikle Anadolu Selçukluları döneminde başkent Konya’ya yakınlığı nedeniyle önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. Bu canlılığını, Osmanlı idaresine geçtiği dönemde de sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 1476 ve 1483 tarihli vakıf defterlerinde, şehir merkezinde 5 zaviye, 2 cami, 1 külliye, 1 medrese ve 35 mescit görülmektedir. İlhakın hemen akabinde 1466’da yapılan tahrirde mahalle sayısının kabarıklığı, şehir nüfusunun yoğunluğu, farklı sıfat ve unvanlarla anılan sosyal zümrelerin çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bilhassa hacı unvanlı kişiler en kalabalık kesimi oluşturmaktadır. Bütün bunlar Akşehir’de kentleşmenin Osmanlılardan önce Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde gerçekleştiğini göstermektedir.Bu çalışmada, 1466’daki durum tespiti yapıldıktan sonra 1500, 1522, 1524, 1530, 1539 ve 1584 tarihlerinde şehirdeki mahalle yapısı, nüfus potansiyeli ve sosyal zümrelerin hangi boyutlarda gelişme veya daralma gösterdiği incelenmeye çalışılacaktır.r

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :