Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 65

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyıl ortalarında bir osmanlı kasabasındaki şahıs adı profili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihin eski devirlerinden beri Türkler, doğan çocuklarına, onların doğumu sırasında olup biten önemli olayların, o esnada gördükleri nesnelerin, değer verdikleri muhtelif hayvanların, tabiat varlıklarının vb. isimlerini ad olarak verirken, benimsedikleri yeni dinin Türk kültüründe yol açtığı değişim, onların ad koyma kültürüne de yansımıştır. Son semavi din olarak İslamiyet’i seçen Türkler, eski adları yanına, benimsedikleriyeni dindeki samimiyetlerinin bir göstergesi olarak birer İslami isim de almaya başlamışlardır.
İlerleyen süreçte, özellikle Horasan, İran üzerinden Anadolu’ya, buradan Balkanlar’a geçip yerleşen Türk kitleleri arasında eski adlarını koruma geleneği yavaş yavaş kaybolarak, ad koyma kültüründe dinin belirleyici rolü tedricen hakim olmuştur. Bu durum, özellikle çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yaşayışın baskın olduğu Balkanların muhtelif bölgelerindeki yerleşim merkezlerinde daha belirgin biçimde ortaya çıkmış ve son dönemlere kadar etkinliğini korumuştur. Makalede, bu gelişime bir örnek olarak, XIX. Yüzyıl ortası sayım kayıtları çerçevesinde, bir Osmanlı merkezi olan Şumnu’da yerleşik Türk sekeneninisim profili ve ad koyma kültürü incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :