Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçede tarihî türk dili alanında fonksiyon değiştirmeye bir örnek: tut- fiili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dilbilimcileri her dilin kendi sözcük türetme yollarından farklı, bütün diller için ortak bir türetme yolu olarak, fonksiyon de-ğiştirme yöntemini göstermektedirler. Bu türetme yolunda, sözcüğün başına veya sonuna herhangi bir ek eklemeksizin sözcüğün tür değiş-tirmesi sağlanmış olur. Türkçe için çok sık başvurulmayan bu sözcük tü-retme yolunun ilk örneklerine, tut- fiilinin fonksiyon değiştirip bağlaç olarak kullanıldığı Kutadgu Biligde rastlamaktayız. Bu çalışma, Kutadgu Biligdeki tut- fiilinin fonksiyon değiştirdiği örneklere ve bu ör-neklerde tut- fiilinin başka bağlaçlarla kurduğu yapıların ortaya çıkarıl-masına ve bunun sonucu olarak Kutadgu Biligdeki beyitlerin günümüz Türkçesine çevrilirken kısmen de olsa yeniden anlamlandırılmasına da-yanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :