Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk imalat sanayiinde illere göre yerelleşme ve kentleşme ekonomilerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Yığılma ekonomileri, ekonomik faaliyetlerin belirli bir mekanda toplanması sonucu maliyetlerde gerçekleşen azalmayı ifade etmektedir. Yığılma ekonomilerinin farklı etkinlikte ve büyüklükte olmaları nedeniyle yığılma sürecinde gerçekleşen coğrafi örüntü farklılık arz etmekte, böylece ekonomik birimlerin yerleşimi de eş dağılım göstermemektedir. Bu nedenle, mekansal yığılmaya yol açan faktörlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yığılma ekonomileri, literatürde durağan (statik) ve dinamik dışsallıklar bağlamında ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de imalat sanayinde illere göre durağan dışsallıklar bağlamında yığılmaların belirlenmesidir. Bu amaçla, üretim fonksiyonu yaklaşımı kullanılarak her ilin iktisadi coğrafya örüntüsünü belirleyen durağan yığılma ekonomileri olan yerelleşme ve kentleşme ekonomilerinin tahminine yönelik ampirik bir çalışma ortaya koyulmuştur. 1985-2000 döneminde illerin imalat sanayilerinin Uluslararası Sanayi Sınıflaması (ISIC) Revize 2’ye göre düzenlenmiş panel veri seti kullanılmış, dinamik panel veri tahmin teknikleri uygulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :