Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Yenimahalle Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / ANKARA2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönünü saptamaktır. Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın evreni 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ankara’nın 4 merkez ilçesinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada frekans (f), yüzde (%), kaykare (X2)ve tek yönlü varyans analizi (F) hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul müdürlerinin, okul müdür yardımcılarına ve öğretmenlere göre, “Kendini gösterme ve iletişim”, “Sosyal ilişkiler”, “İtibara saldırı”, “Yaşam kalitesi ve mesleki durum” boyutlarında daha çok yıldırmaya maruz kaldıkları, öğretmenlerin karşılaştıkları toplam yıldırma davranışlarının % 57,2’si okul müdürleri ve % 9,8’i ise müdür yardımcıları tarafından uygulanmakta olduğu, öğretmenlerin maruz kaldıkları toplam yıldırma ey-lemlerinin % 67’sinin üstleri tarafından (aşağı doğru yıldırma eylemi) yapıldığı, müdür yardımcılarının % 68,4’ünün okul müdürleri tarafından yıldırıldığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :