Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ögedey kaan devrinde türkistan’da teşkilat yapısı

Yazar kurumları :
Ahmet Yesevi Üniversitesi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Ortaçağ tarihi için kısa bir zaman dilimini içeren Ögedey dönemi, Moğol İmparatorluğunda ulus teşkilatının ve Moğol ordusunun Türkleşme devrinin başlangıcı ve Türk-Moğol ordusu fetihlerinin ikinci devridir.     Ögedey’in tahta oturması, ulus teşkilâtlarını fiilen ortaya çıkarmış-tır. Uluslar, Moğol prenslerinin mülkü olmasına rağmen kağanlığa doğrudan bağlı memurlar tarafından yönetilmiştir. Ayrıca bu böl-gede yaşayan Moğol aristokrasisi Türkistan şehirlerinde oturma-mıştır. Çünkü bu dönemlerde Moğollar için zirai ve zanaat ürünle-rinin sürekliliği ve paranın gelmesi şehirleri yönetmekten daha önemliydi.
Neticede ulus teşkilâtları, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak ayrı Türk-Moğol devletlerinin zeminini oluşturmuştur. Böylece XIII. yüzyılda dünya tarihine damgasını vuran Moğol Devleti’nin Türk ülkesi olan Büyük Türkistan’ı hakimiyeti altına alması, köklü siyasî, sosyal ve kültürel değişikliklere sebep olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :