Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde iletişimde mükemmellik arayışı: iq, eq, sq zekaları ve işlevleri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Değişik disiplinlerde benimsenen yeni yaklaşımların tümü, eğitimin sabit özellikler içermediğine dikkat çekmektedir. Değişimin çok önemli bir unsur olduğu bu alanda, eğitimcilerin iletişim becerilerinin önemi, özellikle vurgulanması gereken bir konudur. Eğitimin en verimli halini alabilmesi, hem eğitimcinin hem de öğrencinin iletişim becerilerini geliştirebilmeleriyle yakından ilgilidir. Etkili iletişimin gerçekleşebilmesi ise, yine her iki tarafın da bu konuyu önemsemesine ve iletişim becerilerini arttırabilmek için sorumluluk almasına dayanır.Eğitim süreci boyunca, her konuda olduğu gibi, iletişimin geliştirilmesi konusunda da eğitimcinin öğrenciye iyi örnek olması gerekmektedir. Eğitimde mükemmelliğe ulaşabilmek için geliştirilmesi gereken iletişim becerileri, ancak eğitimcinin sahip olduğu, kısaca IQ, EQ ve SQ diye adlandırılan beyinsel zeka, duygusal zeka ve ruhsal zeka türlerini birleştirerek kullanabilmesiyle yakından ilişkilidir.
     Bu çalışmada, IQ, EQ ve SQ zeka türleri, eğitimde iletişimin geliştirilebilmesi açısından ele alınacak, eğitimcilerin bu konuda çok daha başarılı olabilmeleri için her üç zeka türünü de etkili bir biçimde kullanabilmelerinin önemi vurgulanacaktır.

Özet İngilizce :

All the new approaches in different disciplines imply that education is not a static area, and the communication skills of educators play a highly important role in this non-static process. This puts forward the fact that both educators and students have to cyltivafe themselves in the search for excellence in education. In other words, “being a master in communication” is the equal responsibility of the two parties since “effective” communication requires mutual transaction. Even though it seems to be the responsibility of both sides, the modeling role of educators seem to be much more important throughout the education process. From this perspective, achieving excellence in the education process depends on the ability and effectiveness of educators in integrating their analytical, emotional and spiritual quotient. The competence of educators in this regard are of great importance if the students are to be guided in the best way possible. This paper dwells on the search for excellence in developing the communication skills of educators. The authors intend to discuss IQ, EQ, and SQ altogether from the perspective of communication in order to point to the significant role they play in improving educators’ communication skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :