Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basın işletmelerinde gündemin inşaa sürecinde etik: bir davranışsal yaklaşım

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan kaotik, belirsiz ve dinamik ortam, her alanda olduğu gibi basın işletmelerinin biçimsel yapı ve dinamiklerini de etkilemektedir. Bu nedenle basın işletmeleri, uluslararası ve ulusal düzeyde pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden birisi; bu alanda, korunması gereken etik kuralların, gün geçtikçe zayıflamasıdır. Bu nedenle bu çalışmada, basın işletmelerinin saptadığı gündem, bir karar süreci olarak ele alınmış, bu bağlamda gündem kararlarında karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir.
     Etik sorunlar
     a. Makro perspektiften (uluslararası, ulusal, kurumsal),
     b. Mikro perspektiften (sosyal, psikolojik),
açılarından sorgulanmıştır. Daha sonra gündem saptama da karşılaşılan etik sorunları ortadan kaldıracak, orijinal bir model geliştirilmiştir.
     Ayrıca çalışma, bir araştırma ile desteklenmiştir. Methodolojik olarak, eleştirel ve davranışsal kuram temel alınmıştır.

Özet İngilizce :

Chaotic uncertainty experienced due to globalisation and over dynamic atmosphere affects the structure of press organisations as well as their dynamics. Press organisations face many problems at both national and international levels. Most important of these problems is that the established ethical rules are losing their relevance as time passes. For this reason, in the current study we will analyse ethical problems that are on the agenda of the press. Determining an agenda is thought to be a process of decision making. The effective and problem raising factors in this process are:
a) Macro perspective (international, national, organisational)
b) Micro perspective (social, psychological). Then the ethical problems in agenda setting were examined from normative and phylosophical perspectives. An original model has been developed to solve the problems met during the process of agenda setting. Seperate study was conducted on students and the subject in question was supported by this study. Methodologically we used critical and behaviorist theories.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :