Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren işletmelerin yenilik faaliyetleri üzerine bir alan çalışması

Yazar kurumları :
KSU İİBF İşletme1, Gaziantep Üniversitesi, İslahiye Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik ve teknik açıdan hızla değişen, dinamik bir çevre içinde bulunan işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri ancak kendilerinin de bir değişim içinde olmaları ile mümkündür. Bu bağlamda, işletmelerin kalıcı olabilmeleri ve sürdürülebilir rekabetçi üstünlükler elde edip büyüme sağlayabilmeleri ancak yenilik faaliyetlerinde bulunmaları ile mümkün olabilecektir. Bu çalışmada Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir alan çalışması uygulanmış ve işletmelerin yenilik faaliyetleri noktasında birçok konuya bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri anket soru formu vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında dikkate alınan sorulardan bazıları şöyledir: İşletmelerin yenilik faaliyeti yürütüp yürütmedikleri, hangi alanlarda yenilik faaliyetlerinde bulundukları, yenilik yapılan alanlardan hangilerinde daha fazla yoğunlaştıkları ve yenilik yapmayan işletmelerin önündeki engeller. Araştırma kapsamında şirketlerin demografik özellikleri ile yenilikçilik faaliyetlerine katılıp katılmadıkları arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. Araştırılan diğer bir konu da, işletmelerin yenilikçilik kültürleri ve yenilik yapma sıklılıklarının yenilik bağlantılı performans üzerindeki etkileridir. Bu ilişkiler kurulan hipotezler ışığında ve SPSS programı çerçevesinde uygun istatistikî yöntemlerle test edilmiştir. Sonuçlar teorik ve uygulama bağlamında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Living in a dynamic environment where it is characterized with rapid economic and technical changes, the companies need to change in order to survive and reach their targets. Within this perspective, it is important for the companies to engage in innovation activities to maintain their position, get competitive sustainable growth and achieve growth. . In this study, a field study was conducted to reveal perspectives of companies operating in Kahramanmas with respect to different innovation related topics. Some of the questions investigated in this study are; whether the companies undertake innovation activities, areas of innovation activities and their frequency, obstacles in front of the innovation activities. The study also investigated the relationship between characteristics of companies and whether the companies undertake innovation activities. Moreover, the study aimed to gain insight regarding the effects of innovation culture and frequency of the companies on innovation related performance. Hypotheses were formulated regarding these relationships and were analyzed by using SPSS with appropriate techniques. Results were discussed in relation to literature and practice.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :