Bartın Kentinin Doğala Yakın Ağaç Toplulukları Ve Ağaçlandırma Alanları Vejetasyonları Üzerinde Bir Araştırma

A Research on the Vegetations of Near-Natural Tree Communities and Afforestation Areas of Bartin City