Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 413 - 421 2009-06-01
An Evaluation on the Epics is Written by Ömer Seyfettin
ÖMER SEYFETTİN’İN KALEME ALDIĞI DESTANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ali DUYMAZ
18 261

Bases of Research: Especially in Europe, epics have an important role in the construction of the nation. Re-written epics are very important in the process of nation needs heroes of society and to creat a hero and the formation of cultural identity. Purpose of Research: In this paper, connection of epics with the nation process and rewriting process of Turkish epics and Ömer Seyfettin’s efforts of writing Turkish epic were examined. Resources of Data: Works about Turkish epics and Ömer Seyfettin. Discussion and Conclusion: Omer Seyfettin such as Ziya Gökalp and M. Fuat Köprülü was closely followed in European cultural studies and was considered the Turks also, just like Troy, and Odysseus, as Kalevela need is a national epic, so defended should be written a great Turkish epic and made some attempts in this direction
Araştırmanın Temelleri: Avrupa başta olmak üzere ulusların inşasında destanların önemli bir yeri vardır. Yeniden yazılan destanlar, uluslaşma sürecinde toplumların ihtiyaç duyduğu kahramanları ve kahramanlıkları inşa etmede, kültürel kimliğin oluşumunda oldukça önemlidirler. Araştırmanın Amacı: Destanların uluslaşma süreci ile bağlantısı, Türk destanlarının yeniden kaleme alınma süreci ve bu bağlamda Ömer Seyfettin’in Türk destanının yazma çabalarını değerlendirmek. Veri Kaynakları: Türk destanları ve Ömer Seyfetin hakkında yapılan çalışmalar. Tartışma ve Sonuç: Ziya Gökalp ve M. Fuat Köprülü gibi Ömer Seyfettin de Avrupa’da kültür araştırmalarını yakından takip etmiş ve Türklerin de tıpkı İlyada ve Odise gibi, Kalevela gibi milli bir destana ihtiyacı olduğunu, bu nedenle büyük bir Türk destanının yazılması gerektiğini savunmuş ve bu yönde bazı denemeler yapmıştır

Anahtar Kelimeler

Alangu, Tahir (1983). Türkiye folkloru elkitabı. İstanbul: Adam Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Ali DUYMAZ