Yıl 2010, Cilt: 17 Sayı : 3 Sayfalar 13 - 17 2010-10-28
Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Aorta Abdominalis'in Farklı Seviyelerindeki Çap Ölçümleri
Mehmet Yılmaz,Muzaffer Şeker,Yahya Paksoy,Aynur Çiçekcibaşı
17 261

Öz GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda çekilen 600 adet MDBT görüntüsü üzerinde retrospektif olarak gerçekleştirildi. İncelenen 600 olgu arasından görüntülerin net olarak takip edilebildiği 177 olgu belirlendi. Aorta deviasyonu bulunan 27 olgu çalışma dışı bırakılarak, 150 (78 erkek,72 kadın) vakada aorta abdominalis'in visseral dalları seviyesinde çap ölçümleri gerçekleştirildi. BULGULAR: Transvers ve sagittal yönde aorta abdominalis'in farklı seviyelerdeki çap ölçümlerinde birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Fakat erkek vakalarda kadın vakalara göre aorta abdominalis'in çaplarının her iki yönde ve her seviyede daha geniş olduğu görüldü. SONUÇ: Aorta abdominalis'in çaplarının değerlendirilmesinin, özellikle damar çaplarını etkileyen bazı hastalıklarda yapılacak çalışmalar için kontrol grubu oluşturacağı ve araştırma yapan klinisyenlere referans oluşturabileceği düşünülmüştür.Anahtar kelimeler: MDBT, Aorta abdominalis, Çap

Anahtar Kelimeler

Multidedektör Bilgisayarlý Tomografi, Aorta abdominalis, Çap
Tanyeli E, Sargon M, Sürücü ÞH, Karaman TS, Arifoðlu Y. Aorta Abdominalis’in tek sayýdaki visseral dallarýnýn morfometrik incelenmesi. Morfoloji dergisi 2005;13:32- 5.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2010
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Mehmet Yılmaz
Muzaffer Şeker
Yahya Paksoy
Aynur Çiçekcibaşı