Cilt: 14 Sayı : 2
Linder Hipotezi: “Türkiye’nin Dış Ticareti için Ampirik Bir Analiz”
Linder Hypothesis: “ An Empirical Analysis on Turkey’s Foreign Trade”
Fatih SAYGILI,Gökçe MANAVGAT

1.4K 129

Linder hipotezi, uluslararası ticaretin büyük ölçüde kişi başına gelir düzeyleri yakın, benzer talep yapılarına sahip olan ülkeler arasında gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, bu alanda yapılan ampirik çalışmalarda Linder değişkeni, dış ticaret yapan ülkelerin kişi başına düşen gelirleri arasındaki farkla temsil edilmektedir. Bu gelir farkı azaldıkça ülkelerin ticaret yoğunluğunun artması Linder hipotezini desteklemektedirBu çalışmada, 1995-2012 döneminde Türkiye’nin önemli ticari partneri olan 30 ülkeyle karşılıklı ticaretinde Linder hipotezinin geçerliliği sınanmıştır. Ayrıca, kişi başına gelir düzeylerine göre bu ülkelerin sınıflandırılması, Dünya Bankası’nın sınıflandırması dikkate alınarak yapılmış ve sadece Türkiye’yle aynı gelir grubunda (Üst Orta Gelirli Ülkeler-16 ülke) yer alan ülkelerle dış ticaretinde Linder Hipotezi tekrar test edilmiştir. Türkiye ve dış ticaret ortağı ülkeler arasındaki ticaretinin test edilmesinde “Toplam Linder Talep Etkisini” gösteren çekim modeli (gravity type model) ve panel veri analizi kullanılmıştır. Her iki analizin sonuçları Linder değişkeninin Türkiye’nin ithalat yoğunluğu üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya koyarken, ihracat yönüyle hipotezi desteklememektedir
The Linder hypothesis implies that international trade occurs between countries that have similar level of per capita income with similar demand structure. Therefore, in empirical studies the absolute value of per capita income differences of the countries is defined as Linder (explanatory) variable. Linder hypothesis is supported if trade intensity increases as per capita income differences of the countries decrease. In this paper, the empirical validity of the Linder hypothesis is tested for Turkey’s bilateral trade with its 30 major trading partners using panel data analysis for the period 1995-2011. Furthermore, this analysis is elaborated by using the gravity type panel data model to test Linder effect on Turkey’s bilateral trade only with countries of the similar income level (based on the classification of the World Bank: Upper middle income- 16 countries) for the same period. The results of both tests show a significant effect of Linder variable on Turkey’s import intensity, but do not support the hypothesis on the export side
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Atik, H. (2006) “Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Tür- kiye ve Bazı Komşu Ülkelerin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Der- gisi, 61(2): 34-43
Fatih SAYGILI,Gökçe MANAVGAT
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.