Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 11 Sayfalar 244 - 276 2006-06-01
KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE DEVLET
Hamza ATEŞ,Ahmet NOHUTÇU
18 261

Öz trenBu çalışmada, kamu hizmeti üretimi ve sunumunda gönüllü kuruluşların kamu örgütlerini ikame edebilme potansiyeli irdelenmektedir. Teknolojik, demografik, ekonomik ve sosyal şartlar gereği kamu sektörünün büyümesi, “devletin başarısızlığı teorisine” güç kazandırmış ve sonuçta devlete kamu hizmeti sunumunda ortaklar aranmaya başlanmıştır. Bu makalede, gönüllü kuruluşların Türkiye’de ve dünyada şu andaki durumuyla devlete alternatif olup olamayacakları tartışılmakta ve gönüllü kuruluşların kamu yönetimine yardımcı olabileceği alanlar ile bu kuruluşların potansiyellerini kullanmalarının önündeki engeller üzerinde durulmaktadır. Özellikle sosyal nitelikli kamu hizmeti üretimi ve sunumunda gönüllü kuruluşların devlete yardımcı ve hatta alternatif olabilecekleri, ancak bunun için bu örgütlerin kapasite sorununun çözülmesi gerektiği, varılan önemli sonuçlar arasındadır.This study examines whether voluntary organisations can successfully replace government on public service provision. The continuous growth of public sector as a result of technological, demographic, economic and social developments makes a significant contribution to “Government Failure Theory” and leads to a search for partners to government in public service provision. This article discusses the issue of whether voluntary organisations can be such partners and evaluates the fields which voluntary organisations can replace government and the obstacles in front of voluntary organisations in using their full potential. The conclusions include that voluntary organisations can support and even become an alternative to government in the provision of public services of social nature. However, these organisations should solve their problem of capacity building in order to fulfil this aim.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Hamza ATEŞ
Ahmet NOHUTÇU