Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 18 Sayfalar 273 - 294 2009-12-01
BÜYÜMENİN BİR KAYNAĞI OLARAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK
Sinem Yapar SAÇIK
16 261

Öz trenKüreselleşme sürecinin en büyük etkisi uluslararası ticari ilişkiler alanında ortaya çıkmaktadır. Ülkeler bu süreçte ticaretlerini liberalize ederek dışa daha çok açılmakta ve bu uygulamalar ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Ticari dışa açıklığın ölçüm yöntemleri çok çeşitli olmakla birlikte, yapılan uygulamalı çalışmaların çok büyük bir kısmında, hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın, ticari dışa açıklığın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği görülmektedir.The greatest influence of globalization process reveals in the field of international commercial relations. Countries open much more by liberalizing their trades in this process and these applications influence economic growth. Measuring methods of trade openness is too various and it’s seen that trade openness positively affects economic growth whichever criterion is used, in a large range of applied studies

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Sinem Yapar SAÇIK