Cilt: 1 Sayı : 1-2
MUHASEBE BİLİM DALINDA BİLGİ İLETİŞİMİ VE TÜRKİYE YAYIN PROFİLİNE BİR BAKIŞ
N. Ata ATABEY,Mustafa AY

12 129

Öz trenGünümüzde küreselleşme çerçevesinde ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin yansıması, muhasebe bilim dalında da bilgi üretiminin artmasına yol açmıştır. Bu gelişme muhasebe alanında bilgi iletişimi konusunda çalışma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmayla muhasebe bilim dalında bilgi iletişiminin yapısı ve iletişim imkanlarının bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır.In the context of globalization, economic and social developments have resulted in the increase of knowledge development in the field of accounting science. This development necessities improving knowledge communication in the area of accounting. From this point of view, the aim of this study is to evaluate the current situation of knowledge communication in the field of accounting science.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

N. Ata ATABEY,Mustafa AY