Yıl 1989, Cilt: 23 Sayı : 3 Sayfalar 145 - 148 2012-06-28
DİŞETLERİNDEKİ ENDOJEN ANTİHİSTAMİNİK AKTİVİTE İLE LOKAL ANESTEZİKLERİN ETKİLEŞMESİ
Esen Özalp,Filiz Bal,Ahmet Rodopman
9 261

Öz Anahtar kelimeler:Dişetlerindeki antihistaminik aküviteyi incelemek İçin genelllikle parçalar lokal anesteziden sonra alınmaktadır. Lokal anestezik maddenin kendisinin de lokal anestetik etkisi bulunmaktadır. Bu etkileşmenin engellenmesi için a) ekstraksiyon yöntemi tarafımızdan modifiye edilmiştir (Kovacs 8) b) prokainin saptanması için ince tabaka kromatografi yöntemi kullanılmıştır. Lokal anestezik maddenin etkisi modifikasyonla ortadan kaldırılmıştır c) biyolojik yöntem olarak atropinize kobay ileumu kullanılmıştır.Pro kain, histaminik aktİvİte.Key Words:procain, ant üıistaminicactivity.GumGumGum

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Esen Özalp
Filiz Bal
Ahmet Rodopman