Cilt: 3 Sayı : 1
The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest
Burhan Kara,Yeliz SELÇUK DEMİR,Veli UYGUR

1.4K 129

Öz entrThe research was conducted with aim to compare of yield and some quality characteristics of wheat of nitrogen dose treatment on winter wheat+ Hungarian vetch mixed cropping in Isparta conditions during 2017-18 growing season. The experiment was set up as randomized complete block design with three replications by conventional wheat sowing (10 kg N da-1-sole sowing) and 0 (non-nitrogen), 5, 7.5 10 and 12.5 kg da-1 nitrogen doses treatment on Tosunbey bread wheat + Tarm Beyazı-98 Hungarian vetch mixed cropping. Effect on plant height, ear length, hectoliter weight, grain yield and protein content of wheat of the nitrogen doses treatment on wheat + Hungarian vetch mixed cropping were statistically (p<0.01) significant, and non-significant effect on one hundred weight. The highest grain yield (319.9 kg da-1) and protein content (13.9%) were determined in mixed cropping+12.5 kg N da-1. But, differences between conventional wheat sowing with mixed cropping+10 and 12.5 kg da-1 nitrogen doses weren’t statistically significant. Effect on organic matter, EC value, pH, lime and nitrogen content of soil of the wheat+ Hungarian vetch mixed cropping weren’t statistically significant. Compare to sole wheat sowing and previous sowing of soil characteristics, it can be said that mixed cropping were shows a positive trend in very low to effect on organic matter and nitrogen content of soil.Araştırma, kışlık buğday+macar fiğ karışık ekim üzerine azot dozu uygulamalarının buğdayın verim ve bazı kalite özelliklerine etkisini karşılaştırmak amacıyla 2017-18 vejetasyon döneminde Isparta koşullarında yürütülmüştür. Deneme geleneksel buğday üretimi ve 20 kg/da Tosunbey ekmeklik buğday tohumu + 4.5 kg/da Tarm Beyazı-98 macar fiği karışımı üzerine 0 (azotsuz), 5, 7.5 10 ve 12.5 kg/da azot dozu uygulanarak, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Buğday+fiğ karışık ekim üzerine uygulanan azot dozlarının buğdayın bitki boyu, başak boyu, hektolitre ağırlığı, tane verimi, ve protein oranına etkisi istatistiksel olarak %0.01 düzeyinde önemli, bin tane ağırlığına etkisi ise önemsiz olmuştur. En yüksek tane verimi (319.9 kg/da) ve protein oranı  (%13.9) karışık ekim+12.5 kg/da azot dozunda belirlenmiştir. Ancak karışık ekim+10 ve 12.5 kg/da azot dozu ile geleneksel buğday üretimi arasında istatistiksel olarak fark çıkmamıştır. Buğday + fiğ karışık ekiminde toprağın organik madde, EC değeri, pH, kireç ve azot içeriğine etkisi istatistiksel olarak önemli olmamıştır. Yalın buğday ekimi ve ekim öncesi toprak özellikleri ile karşılaştırıldığında, karışık ekiminin toprağın organik madde ve azot içeriğine etkisi çok düşükte olsa pozitif yönde bir eğilim gösterdiği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: entrWheat, Vetch, Mixed cropping, Alone harvestBuğday, fiğ, karışık ekim

Kaynakça

Adjei MB, Quesenberry KH, Chambliss CG. 2002. Nitrogen Fixation and Inoculation of Forage Legumes. University of Florida. Ifas Extension. USA.
Burhan Kara,Yeliz SELÇUK DEMİR,Veli UYGUR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.