Yıl 2010, Cilt: 17 Sayı : 3 Sayfalar 28 - 31 2010-10-28
Prostat Kanseri Gelişimi İçin Kronik prostatit Bir Risk Faktörü müdür?
Osman ERGÜN,Alim KOŞAR
19 261

Öz Bu güne kadar prostat kanseri gelişimine sebep olabilecek nedenler ve mekanizmalar bütün açıklığı ile ortaya konulamamıştır. Wang Prostat Spesifik Antijeni (PSA) keşfetmiştir. PSA önemli bir tümör belirtecidir ancak organa özgü olmasına karşın kansere özgü değildir. Vücutta meydana gelen enflamatuvar durumlarda enflamasyonun meydana geldiği yerdeki dokuda histopatolojik değişikliklerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Enflamatuvar sürecin diğer bazı tümörlerde olduğu gibi, prostatik karsinogenezde de önemli bir yeri olduğunu düşündüren bilimsel veriler mevcuttur. Buna göre enfeksiyona bir cevap olarak dokuda reaktif oksijen ve nitrojen türleri oluşmakta ve oluşan bu ürünler hücrede DNA hasarına yol açmaktadırlar. Kronik enflamasyonun gerek doku hasarı gerek enflamatuvar süreçte ortaya çıkan mediatörler aracılığı ile kanser gelişiminde rol oynayabileceği gittikçe artan araştırmalar ile ortaya konulmaktadır. Sonuçta, enflamatuvar süreci tetikleyen, idame ettiren koşullarprostatik karsinogenez açısından çok önemli olabilirler.

Anahtar Kelimeler

Kronik prostatit, prostat kanseri, enflamasyon, doku hasarý
Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP. Purification of a human prostate specific antigen. Invest Urol 1979;17:159-163.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2010
Bölüm Derlemeler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Osman ERGÜN
Alim KOŞAR