Yıl 2005, Cilt: 38 Sayfalar 37 - 46 2013-06-25
QUANTITATIVE DETERMINATION OF AMLODIPINE CONTAINING PHARMACEUTICALS BY IR SPECTROSCOPY AND HPLC METHODS
F. GEDİL ÜSTÜN, O. ATAY .
10 261

Öz Bu çalışmada, Amlodipin (AMP) içeren katı dozaj formundaki müstahzarda AMP nin IR spektroskopisi ve Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi yöntemleri ile kantitatif tayini gerçekleştirilmiştir. IR spektroskopisi yönteminde KBr tablet tekniği kullanılmış, disulfiram (DSF) internal standart olarak seçilmiştir. Çalışmalarda spesifik absorpsiyon bantları olarak AMP ve DSF için sırası ile 693 cm-1ve 913 cm-1seçilmiştir. AMP için Beer yasasına göre uygun konsantrasyon aralığı % 0.6-2 a/a'dır. 693 cm-1de saptanan regresyon denklemi y=0.652x+0.024 (r 2 =0.9968)'dir. Ortalama geri kazanım değeri ve relatif standart sapma değerleri IR spektroskopisi yöntemi için sırası ile % 98.2 ve % 1.63 olarak bulunmuştur. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi yönteminde kolon sistemi olarak Luna C18 5u.m (250x4.6 mm) kullanılmış, hareketli faz olarak su-metanol-fosfat tamponu (pH 3) (36:64:1) sistemi seçilmiştir. Akış hızı dakikada 0.7 mL'dir. Internal standart olarak Mefrusid (MFD) seçilmiştir. Ölçümler 275 nm'de yapılmış ve pikler AMP ve MFD İçin sırası ile 11.5 ve 7.27 dakikalarda gözlenmiştir. AMP için lineer konsantrasyon aralığı 0.004-0.020 mg.mL -1dir. Regresyon denklemi y=0.846x-0.013 (r 2=0.9950) olup ortalama geri kazanım değeri ve bağıl standart sapma değeri sırası ile % 98.9 ve % 0.75 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
F. GEDİL ÜSTÜN
O. ATAY .