Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 38 Sayfalar 19 - 39 2015-06-01
SETTLING AND POPULATION IN SARIZ (1865-1945)
Sarız’da İskân ve Nüfus (1865-1945)
Aziz ALTI
24 261

Sariz before Ottoman Empire was in the borders of Dulkadirogullari principality who was governing Maras provience and surroundings. After invasion of Ottaman Empire, different tribes was using Sariz as a high plateau living area. In the second half of 19th century, Ottoman Empire placed Avsars in Sariz to have regularity control and public order. Beside this, Ottoman Empire was not able to resist against the migration of Kurdish family’s from town of Kocgiri to Sariz. Also with migrants from Erzurum migrating to Sariz during the war between Ottoman and Russia in the years of 1877-1878, Sariz had become settlement for Avsars, Migrants, Circassians and Kurds. As a result of these migrations and natural population increase, by 1946 Sariz had become a town with a population of 16.145
Sarız, Osmanlı Devleti’nden önce Maraş ve çevresinde hüküm sürmüş olan Dulkadiroğulları Beyliğinin sınırları içerisinde yer alıyordu. Osmanlı Devleti’nin bu bölgeyi ele geçirmesinden sonra çeşitli aşiretler bugünkü Sarız ve çevresini yaylak olarak kullanmışlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti, Avşarları Sarız’a iskân ettirerek düzen ve asayişi sağlamaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti, Koçgiri kazasından Sarız’a yerleşmek isteyen Kürt hanelere karşı çıksa da bu göçe engel olamamıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Erzurum muhacirlerinin de Sarız’a göçmesiyle bölge Avşar, Muhacir, Çerkez ve Kürtlerin yaşadığı bir alan hâline gelmiştir. Yapılan bu göçler neticesinde ve doğal nüfus artışı sonucunda 1946’ya gelindiğinde Sarız, 16.145 nüfus lu bir ilçe hâline gelmiştir

Anahtar Kelimeler

BCA Fon No: 30 11 1 0 Kutu No: 182, Dosya No: 12, Sıra No: 14.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Aziz ALTI