Yıl 2014, Cilt: 24 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 86 2014-03-01
Kantalop Kavunlarda (Cucumis melo L. subsp. melo. var cantalupensis Naudin) Verim Bileşenleri, Erken Olgunluk ve Toplam Suda Çözünür Kuru Maddenin Genetik Analizi
Genetic Analysis of Yield Components, Early Maturity and Total Soluble Solids in Cantaloupe (Cucumis melo L. subsp. melo var cantalupensis Naudin
R. MOHAMMADI,H. DEHGHANI,G. KARIMZADEH
17 261

Analysis of genetic main effects and genotype×environment interaction effects for quantitative traits of cantaloupe were conducted based on a genetic model containing additive-dominance and their interactions with environments. A set of 21 diallel F hybrids and their parents were evaluated during two the springs of 2011 and 2012. The average weights per fruit, (WT), maturity (DM), flesh thickness (F), total soluble solids content (TSS) and total fruit yield (TY) were measured. The additive genetic variance component was significant for WT, F, DM and TSS, the dominance genetic variance for WT, TY, DM and TSS. However, dominance×year interaction was significant for all traits under investigation except for TSS. Additive gene effects were most important with respect to WT, F, DM and TSS, while genetic dominance effects mainly controlled TY. The parent, Dastjerdi had the highest additive effect for WT and DM, while the parents, Tiltorogh and Savei had the highest additive effects for F and TSS, respectively. Tiltorogh×Savei and Rishbaba×Tiltorogh was the best specific combiner for the traits, WT, F and TY. Favorable heterosis over the better parent heterobeltiosis was found for TY. Thus, there is the potential to generate superior cultivars in segregate generation and hybrid production.
Kantalop kavunlarda kantitatif özellikler için genetik ana bileşenler ve genotip-çevre etkileşimi etkilerinin analizi eklemeli-dominans genetik modelleme ve bunların çevre ile etkileşimlerini içeren bir genetik modele dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yirmibir (21) adet diallel Fmelez ve ebeveynlerini içeren bir set 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl incelenmiştir. Ortalama meyve ağırlığı (OMA), olgunluk (O), meyve eti kalınlığı (MEK), toplam suda çözünür kuru madde (SÇKM) ve toplam meyve verimi (TMV) ölçüm ve gözlemleri yapılmıştır. Eklemeli genetik varyans bileşeni, OMA, MEK, O ve SÇKM bakımından istastistiki olarak önemli bulunurken, dominans gentik varyans bileşeni, OMA, TMV, O ve SÇKM ibakımından istastistiki olarak önemli bulunmuştur. Bununla birlikte, dominans-yıl etkileşimi SÇKM hariç bütün incelenen özellikler bakımından istastistiki olarak önemli çıkmıştır. Eklemeli gen etkisi özellikle OMA, MEK, O ve SÇKM bakımından en önemli olarak bulunurken, dominans gen etkisi başlıca TMV’yi kontrol etmiştir. Ebeveynlerden Dastjerdi OMA ve O bakımından en yüksek eklemeli gen etkisine sahip olurken, ebeveynlerden Tiltorogh ve Savei, MEK ve SÇKM bakımından en yüksek eklemeli gen etkisine sahip olmuşlardır. OMA, MEK ve TMV bakımından en iyi özel kombinasyonlara Tiltorogh×Savei ve Rishbaba×Tiltorogh sahip olmuştur. TMV bakımından en iyi ebeveyni geçen olumlu heterobeltiosis gözlenmiştir. Bu yüzden, açılım gösteren jenerasyonlarda ve hibrit üretiminde üstün özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesi potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Abderrahmane A, Zhu J (2001). Diallel analysis for inbred lines involving genotype× environment interaction effects on additive-dominance genetic model. J. Biol. Sci. 1: 704-707.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2014


Makalenin Yazarları
R. MOHAMMADI
H. DEHGHANI
G. KARIMZADEH