Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 3 Sayfalar 85 - 90 2019-11-28
Hypervitaminosis A
Haticetül Kübra SARI
12 261

Öz trenA Vitamini yaşam için esastır ve ilk bulunan vitamindir. Büyüme, üreme, görme ve bağışıklık sistemi üzerinde birçok etkisi vardır. Son zamanlarda, gıdalarla ve ek ilaçlarla artmış A vitamini alımına bağlı zehirlenmelerle karşılaşılmaktadır. A vitamini eksikliği konusunda birçok çalışma yapılmış bu konuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yeterli önlemler alınmıştır. Ancak A vitamini zehirlenmesi konusunda yeterli araştırma yapılmaması ve konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle gelecekte ortaya çıkacak sağlık risklerini tahmin etmek zordur. Özellikle genç erişkinlerde akut zehirlenme nadiren bildirilmiştir, çünkü A vitamini akut fazda vücut tarafından oldukça tolere edilir. Çoğunlukla yüksek dozda A vitaminine kronik maruz kalmadan sonra gelişen zehirlenme birçok organı etkiler. A vitamini zehirlenmesinin, spesifik tedavisinin yapılmadığında ne kadar ciddi bir halk sağlığı problem haline gelebileceğini anlamak için ileri epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.Since vitamin A is essential for life, it has been added to most of the convenience foods in developed countries. Just as the harmful effects of vitamin A deficiency are known and necessary steps are taken with food and medicine supplements to eliminate this deficiency, so the presence of toxicity, as well as health and well-being, should be monitored in individuals exposed to high doses of vitamin A. Furthermore, the distribution and storage of vitamin A should be examined and genetic studies should be performed to determine individual tolerances in the face of increased hypervitaminosis A problem.

Anahtar Kelimeler

trenA vitamini, Retinoik asit, ZehirlenmeVitamin A, Toxication, retinoic asid
1. Lunin N. Über die Bedeutung der anorganischen Salze für die Ernährung des Thieres. Z physiol Chemie, 1881; 5: 31-39.
Birincil Dil en
Konular Toksikoloji
Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2019
Bölüm Review Article
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1885-973XYazar: Haticetül Kübra SARI (Sorumlu Yazar)Kurum: Department of Dermatology, Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Research and Training Hospital, Erzincan, Turkey.Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Haticetül Kübra SARI