Yıl 2007, Cilt: 16 Sayı : 2 Sayfalar 86 - 90 2007-06-01
The Quantities of Ochratoxin A of Some Cereal Products Consumed in Kayseri
KAYSERİ’DE TÜKETİME SUNULAN BAZI TAHIL ÜRÜNLERİNDE OKRATOKSİN A MİKTARLARI
İ.murat ŞEVİKTÜRK,Zafer GÖNÜLALAN
49 261

Ochratoxin A (OA) is a toxin that contains an isocumarin moiety linked by a peptide bond to phenylalanine. It is produced by certain Penicillium (mainly P. verrucosum) and Aspergillus (mainly A. alutaceus) species of storage fungi. OA has been detected in foods, feeds, animal tissue and human blood in Europe, Australia and North America. It has been implicated in the fatal human disease Balkan endemic nephropathy ( BEN). In this study, the contamination levels of OA have been investigated in the 25 wheat flour, 25 rice and 25 bulgur (boiled and pounded wheat) samples which were collected from different groups of grains and granaries in Kayseri. The determination of OA levels was performed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). For studied samples, it was found that OA levels ranged between 145.66-1011.84 ppt. Although the presented results indicate that the levels of OA were under the permission limit of Turkey (3000 ppt), periodic measurements of OA in especially Kayseri, which is well-known variety of cereal meals, is important for human health
Okratoksin A (OA), fenilalanine peptid bağıyla bağlı izokumarin parçası içeren bir toksindir. Daha çok depolarda bulunan Penicillium (özellikle P. verrucosum) ve Aspergillus (özellikle A. alutaceus) türleri tarafından üretilmektedir. OA, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika’daki gıda, yem, hayvansal dokular ve insanların kanında tespit edilmiştir. OA Balkan endemik nefropatisine (BEN) sebep olmaktadır. Çalışmada, Kayseri’deki farklı ambar ve farklı parti tahıl ürünlerinden alınan 25 adet buğday unu, 25 adet pirinç ve 25 adet bulgur numunesinde OA kontaminasyonları araştırıldı. Numunelerdeki OA düzeylerinin tespitinde ELISA testi kullanıldı. Çalışılan numunelerde OA seviyesinin 145.66 ppt ile 1011.84 ppt arasında olduğu saptandı. Sunulan çalışmada elde edilen sonuçların, Türkiye’de OA için belirlenen düzeyin (3000 ppt) altında olmasına rağmen, özellikle tahıl ürünlerinin çeşitliliğiyle ünlü Kayseri’de OA ile ilgili çalışmaların periyodik olarak yapılmasının sağlık açısından önemli olduğu vurgulanabilir

Anahtar Kelimeler

Bennet J W, Klich M. Mycotoxins. Clin Micro- biol Rev 2003, 16: 497-516.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2007


Makalenin Yazarları
İ.murat ŞEVİKTÜRK
Zafer GÖNÜLALAN