Yıl 2012, 20. Yıl Özel Sayı Sayfalar 189 - 211 2012-12-31
The Tradition of Lament Among The Chepni In Balikesir and Female Mourners
Balıkesir Çepnilerinde Ağıt Geleneği ve Ağıtçı Kadınlar
Halil İbrahim ŞAHİN
15 261

In this paper discussing the tradition of lament and female mourners among the Chepni Balıkesir, the performance field, performers, texts, structures, contents and functions of laments have been determined and evaluated. Then, it has been concluded that it is lamented in ceremonies, funerals and tot days by female mourners and companions, this role is generally inherited from family to female mourners, companions performing the Kerbela laments. The event of Kerbela has a significant effect in continuity of this tradition
Balıkesir Çepnilerindeki ağıt geleneğini ve ağıtçı kadınları konu eden bu makalede, ağıtların icra ortamı, icracıları, metinleri, şekil, yapı, içerik ve işlev özellikleri üzerine tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Balıkesir Çepnilerinde ağıtların, ağıtçı kadınlar ve kamberler tarafından düğün, ölüm ve cem törenlerinde icra edilmek olduğu, ağıtçı kadınların bu mesleği çoğunlukla aileden miras aldığı, kamberlerin ise halk şairlerinin Kerbela ağıtlarını icra ettikleri ve Balıkesir Çepnilerinde ağıt geleneğinin devamlılığını sağmada Kerbela olayının etkili olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler

Bali, Muhan (1997). Ağıtlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Halil İbrahim ŞAHİN