Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 151 - 163 2019-12-31
Can Fellow Countryman Associations in Istanbul Take Active Role in Disaster Awareness?
İstanbul’daki Hemşehri Dernekleri Toplum Afet Bilinci Geliştirmede Etkin Rol Üstlenebilir mi?
Gül YÜCEL,Didem GÜRBÜZ
16 261

Anahtar Kelimeler

Acar, Ş. (2010). “Sivil Toplum Kurumu Olarak Türkiye’de Derneklerin Profili”, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2019-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3722-6479Yazar: Gül YÜCEL (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9490-8017Yazar: Didem GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2019-2


Makalenin Yazarları
Gül YÜCEL
Didem GÜRBÜZ