Cilt: 1 Sayı : 11
Mustasa Sâtı Bey’in Öğretmenlere Önermiş Olduğu Öğretim Yöntemleri
Mustafa ŞANAL

35 129

Öz Bu çalışmada Mustafa Sâtı Bey’in ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere önermiş olduğu öğretim yöntemleri üzerine bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sâtı Bey’in ilk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlere önermiş olduğu öğretim yöntemlerinin bugün bile hala kullanıla gelen öğretim yöntemleri olduğu düşünülecek olursa, onun Meşrutiyet döneminde Batı Pedagojisinin temellerine dayanan ilmî karakterdeki yeni eğitim anlayışının Türkiye’de yerleşmesinde rolü olan eğitimcilerin başında geldiği gerçeği kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mustafa ŞANAL