Cilt: 32 Sayı : 44
Kümelemelerin Karşılaştırılması: Bir Mağaza Segmentasyonu Uygulaması
Comparing Clusterings:A Store Segmentation Application
Emrah Bilgiç,Özgür ÇAKIR

26 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aggarwal Charu C. (2015). Data mining: The textbook. Switzerland: Springer.
Emrah Bilgiç,Özgür ÇAKIR