Yıl 2012, Cilt: 15 Sayı : 27 Sayfalar 339 - 355 2012-06-01
A RESEARCH ON THE BOUTIQUE HOTEL EMPLOYEES’ PERCEPTIONS OF BOUTIQUE HOTEL CONCEPT, CHARACTERISTICS, AND SERVICES : A CASE STUDY OF NEVŞEHİR
BUTİK OTEL ÇALIŞANLARININ BUTİK OTEL KAVRAM, ÖZELLİK VE HİZMETLERİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
Lütfi BUYRUK,Duygu EREN
26 261

With their warm atmospheres, authentic designs, unusual artitecture, and high-quality private services, boutique hotels are popular as accommodation facilities meeting the demands of tourists-especially in the upper income class-who would like to stay in authentic hotels. The aim of this study is to assess the butique hotel concept, qualification and service perception of employees in the butique-style hotels in Nevşehir, and to determine whether there is difference in these perceptions according to their demographic characteristics. A questionnaire composed of three parts is developed and conducted on the employees in butique-style accommodations businesses. In this study, it is found out that although the perceptions of the employees about the services and qualification of butique hotels are quite high, their perceptions about the concept of butique hotel are rather low. Perceptions do not differ in gender, age, level of education, service period and tourism education; however, they differ in the perceptions of executives and workers’ butique hotel concept, qualification and services
Butik oteller, son yıllarda küçük fakat samimi atmosferi, özgün tasarımı, farklı mimarisi, yüksek kalitede kişiye özel hizmetleriyle; özellikle üst düzey gelir grubundan turistlerin daha özgün mekanlarda konaklama isteklerine cevap veren konaklama işletmeleri olarak dikkatleri çekmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Bölgesi’nde butik otel tarzı işletmelerde çalışanların butik otel kavram, özellik ve hizmet algılamalarını değerlendirmek ve çalışanların demografik özelliklerine göre bu algılamalarda fark olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla üç bölümden oluşan bir anket geliştirilmiş ve anket butik otel tarazı işletmelerde çalışanlara uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların butik otel özellik ve hizmetleri ile ilgili algılamalarının yüksek olduğu, butik otel kavramı ile ilgili algılamalarının ise nispeten düşük olduğu bulunmuştur. Algılamaların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sektörde çalışma yılı ve turizm eğitimi alma gibi özelliklere göre farklılaşmadığı; ancak, yönetici ve işgörenlerin butik otel kavram, özellik ve hizmetlerini algılamaların farklılaştığı tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Aggett, M. (2007). What has Influenced Growth in the UK’s Boutique Hotel Sector?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (2), 169-177.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Turizm
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Lütfi BUYRUK
Duygu EREN