Cilt: 16 Sayı : 3
Tarihsel Perspektifle Geleceğe Projeksiyon: Dünya Devlerini Ortak Girişime İkna Etme
The Projection With Historical Perspective: Persuading Global Giants to Joint Venture
Metehan Feridun SORKUN,Meltem ONAY

1.4K 129

Bu araştırma, bölgesel firmalarının küresel değer zincirine entegre olabilmelerinin doğrudan yollarından biri olan yabancı dev firmalar ile ortak girişimde bulunabilmenin öncül koşullarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Küreselleşme ile hemen hemen her endüstride güç, belli firmaların elinde toplanmakta ve çok uluslu şirket halini alan bu dev firmalar gelişmekte olan ülke pazarlarını büyümek için hedef almaktadır. Bunun sonucunda ayakta kalmaları zorlaşan bölgesel firmaların ancak yetilerini ve organizasyon kültürlerini dev firmalarınkine tamamlayıcı olarak geliştirdikleri takdirde bu durumu lehlerine çevirmeleri mümkün gözükmektedir. Farklı zaman dilimlerinde bunu başarabilmiş iki Türk firmasına vaka analizi yapan bu araştırma, dev firmaları ortaklık teklif ettirecek noktaya getiren süreçlerin ortak noktalarını zamandan bağımsız olarak ortaya koymaktadır. Böylelikle bu araştırmanın sonuçları gelecekte Türk firmalarının dev firmalarla ortaklık yaparak küresel değer zincirine adapte olmak için hangi süreçleri izlemeleri gerektiğine dair bir projeksiyon tutacaktır. Bu araştırmanın sonuçları ayrıca sosyal sermaye ile uluslararası iş birliklerinin öncül dinamiklerini ilişkilendirerek önemli teorik katkılarda bulunmaktadır
This research aims to reveal the pre-conditions for local firms to form a joint venture with global giant firms, which is one of the most direct ways to integrate into global value chain. With globalization, the power concentrates into the hands of few firms in almost all industries. These firms, which have become multi-national enterprises, target the markets of developing countries for further growth. Thus, local firms under pressure may convert this difficulty to their favour only if they can develop capabilities and create a congruent organizational culture to the those of giant firms. This research makes a case study on two Turkish firms that drew the attention of giant firms leading to the joint ventures formed in different time periods. By examining the activities of two case firms before their forming joint venture, this research finds the commonalities across two cases regardless time. Therefore, the results of this research provide a guidance to Turkish firms on what they need to do in future for drawing the attention of giant firms. the results indicate an important theoretical contribution by linking the social capital theory to the pre-conditions of international strategic alliances
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Adler, P. S. ve Kwon, S. W. (2002) “Social capital: prospects for a new concept’”. Academy of Management Review, 27: 17–40.
Metehan Feridun SORKUN,Meltem ONAY