Yıl 2008, Cilt: 63 Sayı : 01 Sayfalar 81 - 120 2008-01-01
Avrupa Birliği Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Gelir Yapıları
AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİMLER VE GELİR YAPILARI
Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU
12 261

Avrupa Birliğinde yerel yönetimler çoğu zaman bölgesel politika çerçevesinde üye ülkelerde gelişmişlik farkları gösteren ve bu nedenle bölgesel fonlardan yardım sağlayan ulusal yönetim birimleri olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimler Birlik yönünden sadece bölgesel politika çerçevesinden değil aynı zamanda Birliğin kurumsallaşmış ilkelerinden yerellik ilkesi ve yerel kamu hizmetlerine yaklaşımı yönünden de ele alınmıştır. Öte yandan yerel özerkliğin en önemli unsurlarından olan ve son dönem Avrupası içinde sıkça tartışılarak yerel yönetim reformlarının başlıca hedeflerinden olan vergi özerkliği konusu Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerel yönetimlerin gelir yapılarında karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler

AUBY, Jean-François (1982), Les sevices publics locaux (Paris: PUF, Que sais-je, no. 2023).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2008


Makalenin Yazarları
Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU