Yıl 2018, Cilt: 14 Sayı : 1 Sayfalar 99 - 120 2018-04-30
İktisadi ve Mali Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
Erdoğan TEYYARE,Buket AYYILDIZ,Hüseyin DİRİCAN,Bediha Sultan ZIVALI,Betül RENKLİ
21 261

Öz Bireylerin iktisadi ve mali konulardaki bilgi düzeyleri, yaşadığımız dünyayı anlamada, bireysel ve toplumsal açıdan rasyonel kararlar alabilmesinde ve bireylerin karar verme süreçlerinde aktif bir rol alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İktisadi ve mali okuryazarlık düzeyinin artmasında hiç şüphe yok ki eğitimin rolü çok büyüktür. Bu amaçla çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada analiz bulgularına göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ekonomik ve mali okuryazarlık düzeylerinin iyi sayılabilecek, ortalamanın üstünde bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, bölümler arası, akademik başarı düzeyi ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Ekonomik okuryazarlık, Mali okuryazarlık
.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Erdoğan TEYYARE
Buket AYYILDIZ
Hüseyin DİRİCAN
Bediha Sultan ZIVALI
Betül RENKLİ