Cilt: 23 Sayı : 3
MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI CONSTRUCTION OF POSTS FOR EXISTING RESTORATIONS
Emine Nayır,Selim Pamuk,Mehmet Beyli

13 129

Öz Anahtar sözcükler : Post, standart mil, dökümMevcut kuron veya köprüler için post yapımı birçok zor klinik vakanın çözümlenmesinde faydalı olur. Tatminkar bir kuron veya köprü çürük veya travma sonucu destek dişin kuron kısmının kaybı sonucu tutuculuğunu yitirir. Bu madde kaybına uğramış dişlerin onarımında kullanılacak üç değişik teknik üç değişik vakada ele alınmıştır.Birinci vakada çürüğe bağlı olarak tutuculuğunu kaybetmiş bir köprünün destek dişiİkinci vakada travmaya bağlı olarak destek dişteki madde kaybı sonucu tutuculuğunu kaybetmiş bir metal-seramik kuronun destek dişi standart mil ve kompozİt reçine ile onarılmıştır.Üçüncü vakada ise diş döküm post ile onarılmıştır. Bu üç yöntemin avantaj ve dezavantajları vardır. Dişhelömi vakaya göre bu tekniklerden herhangi birini seçebilir.mil, dentin pini, kompozİt reçine. dentin pinleri ve kompozİt reçine ile onarılmıştır. Dentin pinleri ve standart mil kullanarak elde edilen postlar tutuculuğu bir seansta sağlarken, postlar için ise İki seans gerekir.Key words;Post and core, prefabricated dowel, cast dowel, dentin pins, composite resins.Constructions of post and dowelsfor teeth with existing artificial crowns or bridges can be a very convenient way to solve difficultİnone appointment while cast dowels require two.  
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Emine Nayır,Selim Pamuk,Mehmet Beyli