Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 368 - 376 2009-06-01
Some Evaluations on the Tereke Owners of Balıkesir from a Sociocultural Perspective Perspective 1670-1700
BALIKESİRLİ TEREKE SAHİPLERİ HAKKINDA SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER 1670-1700
İlker ER
24 261

Bases of the Research: To analyze the tereke owners in the kadi sicils of Balıkesir from a sociocultural pespective. Purpose of the Research: To analyze&interpret the titles and family data of the tereke owners who lived in Balıkesir at the end of the XVIIth century and to compare the conclusions with other Anatolian cities have. Resources of Data: The tereke records, the kadi sicils. Main Discussion: What was the relationship between the titles and family data of people and their social status/positions? Conclusions: When we closely examine the titles of the tereke owners, we observe that it is not meaningful to speak of desicive boundary between askerî and reaya. Polygamy was uncommon around %10 as have been pointed out by some previous works on the other Anatolian cities. But contarary to the findings of similar works polygamy was not more common in towns compared to rural area. Average number of children per family was just over 2; it is a little higher than the average in the villages while lower than it in the towns
Araştırmanın Temelleri: Balıkesir kadı sicillerindeki tereke sahiplerinin sosyokültürel açıdan incelenmesi. Araştırmanın Amacı: XVII. yüzyıl sonunda Balıkesir’de mirasları kadı sicillerine yansımış kişilerin unvanlarının/lakaplarının ve aile verilerinin incelenerek yorumlanması ve bunların diğer Anadolu kentlerindekilerle karşılaştırılması. Veri Kaynakları: Tereke kayıtları, kadı sicilleri. Ana Tartışma: Kişilerin unvanları/lakapları ve aile verileriyle toplumsal konumları arasındaki bağlantılar nelerdi? Sonuçlar: Tereke sahiplerinin unvanları incelendiğinde kesin sınırları çizilmiş bir askerî-reaya ayrımının anlamsız olduğu görülmektedir. Çok eşlilik Anadolu’nun diğer kentlerinde yapılan çalışmaların sonuçlarına paralel olarak yaygın değildir % 10 civarında . Ancak benzer çalışmaların aksine çokeşlilik kıra oranla kentte fazla değildir. Ortalama aile başına düşen çocuk sayısı 2’nin biraz üzerindedir. Bu rakam kentte biraz daha düşmekte kırda biraz daha artmaktadır

Anahtar Kelimeler

Balıkesir Şeriyye Sicili Nr.: 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
İlker ER