Yıl 2014, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 42 - 50 2014-06-01
Microwave Drying of Pineapple and Determination of Suitable Drying Model
Ananasın Mikrodalga ile Kurutulması ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi
Murat SARI,Sevil KARAASLAN
7 261

In this study, pineapple with 88 % humidity (w.b) were dried different microwave powers and temperatures based on drying time until the humidity fell down to 7 % (w.b). Pineapples were dried on the microwave, combined microwave-convective and convective drying. Drying processes were completed with microwave powers (180, 360, 540, 720 and 900W), combined microwave powers (180, 360 and 540 W) and convective ((100, 150 and 200ºC) and only convective (100, 150 and 200ºC) based on drying time. Nine thin layers drying equations (Newton, Page, Henderson and Pabis, Logarithmic, Wang and Singh, Diffusion Approach, Two Term, Verma, Two Term exponential, Midilli-Kucuk) were compared with the collected data and the best model was found to be Midilli-Kucuk model when comparing the correlation coefficient (R2 ), standard error estimate (SEE) and residual sum of the square (RSS).
Bu çalışmada, ilk nem içeriği % 88 (y.b) olan ananas meyvesi nem içeriği % 7 olana kadar kuruma süresine bağlı olarak farklı mikrodalga güçleri ve sıcaklıklarda kurutulmuştur. Ananas meyvesi, mikrodalga, mikrodalga-sıcak hava kombinasyonu ve sadece sıcak hava ile kurutulmuştur. Kurutma işlemleri kuruma süresine bağlı olarak mikrodalga güçleri (180, 360, 540, 720 ve 900W), mikrodalga güçleri(180, 360 ve 540 W) ve sıcak hava (100, 150, 200ºC) kombinasyonu ve sadece sıcak hava (100, 150, 200ºC) ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler literatürde bulunan 9 farklı ayrılabilir nem içeriği modellerine (Newton, Page, Henderson ve Pabis, Logaritmik, Wang ve Singh, Verma, iki terimli, iki terimli üssel, Midilli-Kucuk) göre karşılaştırılmış, belirtme katsayısı (R2); tahminin standart hatası (SEE) ve kalanların kareleri toplamı (RSS) değerlerine göre en uygun kuruma modeli Midilli-Küçük model eşitliği olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Murat SARI
Sevil KARAASLAN