Cilt: 8 Sayı : 1
Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri
Plant, Ear and Yield Characteristics of some Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Varieties
Kenan SÖNMEZ,Özlem ALAN,Engin KINACI,Gülcan KINACI,İmren KUTLU,Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ,Yasemin EVRENOSOĞLU

1.4K 129

Bu araştırma, bazı şeker mısırı çeşitlerinin (Zea mays L. saccharata Sturt) bitki, koçan ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama arazisinde, 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak, Lumina, Merit, Sunshine, Jubile, Challenger ve Yellow Baby ticari çeşitleri ile 2201 hattı olmak üzere toplam 7 adet şeker mısır genotipi kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. İncelenen özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. İki yılın ortalamalarına göre; bitki boyu, 195 (Challenger) ile 230 cm (Merit) arasında; yaprak sayısı 7,9 (Yellow Baby) ile 11,1 adet (Merit) arasında; koçan uzunluğu, 21,9 (Merit) ile 23,8 cm (Lumina) arasında; koçan çapı 48,0 (2201) ile 54,1 mm (Sunshine) arasında; kavuzsuz koçan ağırlığı, 338 (Jubile) ile 406 g (Sunshine) arasında; dekara kavuzsuz koçan verimi, 1934 (Jubile) ile 2325 kg/da (Sunshine) arasında değişmiştir. Bitki özellikleri, koçan özellikleri ve dekara verim bakımından öncelikle Sunshine ve Lumina çeşitlerinin onları takiben Merit çeşidinin, önerilebileceği sonucuna varılmıştır.
This research was carried out to determine plant, ear and yield characteristics of some sweet corn (Zea mays L. saccharata Sturt ) varieties. The experiments were conducted during 2009 and 2010 at the Research Field of Agricultural Faculty, Eskisehir Osmangazi University. Seven sweet corn genotypes (Lumina, Merit, Sunshine, Jubile, Challenger, Yellow Baby cultivars and 2201 line) were used as materials. The experiments were designed as a randomized complete block design with four replications. Statistical differences were found among tested varieties for all traits. According to two years average values; plant height varied from 195 (Challenger) to 230 cm (Merit), number of leaves per plant from 7,9 (Yellow Baby) to 11,1 (Merit), ear length from 21,9 (Merit) to 23,8 cm (Lumina), ear diameter from 48,0 (2201) to 54,1 mm (Sunshine). Ear weight (de-husked) was found between 338 (Jubile) and 406 g (Lumina), ear yield with de-husked varied from 1934 (Jubile) to 2325 kg/da (Sunshine). Firstly, Sunshine and Lumina varieties, secondly, Merit variety which have high plant, ear and yield characteristics were determined as advising cultivars.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Kenan SÖNMEZ,Özlem ALAN,Engin KINACI,Gülcan KINACI,İmren KUTLU,Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ,Yasemin EVRENOSOĞLU
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.