Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 8 - 15 2003-05-01
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU
Muazzez BABACAN
28 261

Öz entrLogistics is a young sector in Turkey, and it has made progress in recent years. Turkey, being advantageously positioned between Middle East, Turkic Nations and Europe, serves as a transfer center between these regions; which is why many authorities claim it will, or already has become a logistics base. Local companies not only compete among themselves, but also compete with international companies Economical periods characterized by unstable or indefinite conditions, and especially crises have affected companies in different ways. According to forecasts concerning the future of the sector, 3.PLs will spend the oncoming periods with efforts of structurization and public relations, outsourcing will continue to find use and important events will take place, i.e. foreign investments,some companies leaving the sector, etc. This paper discusses the increasing number of successes, development potential and competition vision of the logistics sector from a frame that includes executives’ opinions.Ülkemizde lojistik sektörü son yıllarda gelişme gösteren genç bir sektördür. Türkiye, lokasyon olarak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi oluşturmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından lojistik üssü olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır.Lojistik firmaları arasındaki rekabet sadece yurt içinde değil yurt dışındaki firmalar ile de olmaktadır.Ekonomik koşulların değişkenliği ya da belirsizliği ile karakterize edilen dönemler ve özellikle krizler, sektördeki firmaları farklı yönlerden etkilemiştir. Sektörün geleceğine ilişkin öngörüler arasında Lojistik hizmet sağlayıcılarının da önümüzdeki dönemleri tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile geçirecekleri, dış kaynak kullanımının süreceği, yabancı sermaye girişleri, sektörden çekilmeler vb. önemli gelişmelerin yaşanabileceği beklentisi bulunmaktadır. Bu makalede son yıllarda Ülkemizde lojistik sektörünün yükselen başarıları, gelişme potansiyeli ve rekabet vizyonu, yönetici görüşlerini de kapsayan bir çerçeveden ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

BABACAN,Muazzez -ERİŞ.Engin Deniz. (2004): ‘Marketing Strategies of Logstics Firms in Turkey During Economic Crises’ , International Logistics Congress 2004, Dokuz Eylul Publcations Volume I, December 2-3 2004.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2003
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2003


Makalenin Yazarları
Muazzez BABACAN