Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 135 - 140 2019-11-11
Dentijeröz kist: Kist-kron ilişkisi ve diğer görüntü özelliklerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografik görüntülerinde değerlendirilmesi
Gökçen AKÇİÇEK,Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA,Nursel AKKAYA
11 261

Öz Amaç: Çenelerde en sık görülen ikinci kist tipi olandentijeröz kist sürmemiş bir dişin kronu etrafında gelişir. Kistin dişebağlanma yerinin mine-sement sınırı olduğu ve bu özelliğinin ayırıcı tanıdaönemli olduğu belirtilmiştir. Ancak kist-kron ilişkisinin farklı radyografikvaryasyonlarının olduğu da bildirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda dentijerözkistlerin kist-kron ilişkisi ile diğer görüntü özelliklerinin (lokalizasyonu,boyutu, çevre dokulara etkisi, şekli, sınırları) konik ışınlı bilgisayarlıtomografik (KIBT) görüntülerinde incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler:KIBT görüntüleri ve patoloji raporu olan 25dentijeröz kist hastası çalışma grubunu oluşturdu. Kistlerin kist-kron ilişkisiile diğer görüntü özellikleri değerlendirildi.Bulgular: Hastaların yaş aralığı 10-75, yaş ortalaması ise 43±19’du. Mandibularmolar bölge kistlerin en sık görüldüğü bölge olup dentijeröz kistlerin % 40’ıdişe mine-sement sınırından, % 60’ı ise kök seviyesinden bağlanmıştı. Kist-kronilişkisi ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) ilişkibulunmuştur. Sonuç: Dentijeröz kistlerde kist-kron ilişkisinde farklılıklar olabileceği gözönüne alınmalı, özellikle ileri yaşlarda görülen dentijeröz kistlerin dişe kökyüzeyinden tutunabileceği düşünülmeli ve ayırıcı tanıda sadece bu kriteregüvenilmemelidir.ANAHTAR KELİMELERAyırıcı tanı, Dentijeröz kist, Konikışınlı bilgisayarlı tomografi

Anahtar Kelimeler

Ayırıcı tanı, Dentijeröz kist, Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
1. White SC, Pharoah MJ. Cysts of the jaws, In: Oral Radiology Principles and Interpretation, 5th edn. St. Louis (MO): Mosby, 2004.2. Açıkgöz A, Uzun-Bulut E, Özden B, Gündüz K. Prevalence and distribution of odontogenic and nonodontogenic cysts in a Turkish Population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012;17:e108-15.3. Apajalahti S, Hagstrom J, Lindqvist C, Suomalainen A. Computerized tomography findings and recurrence of keratocystic odontogenic tumor of the mandible and maxillofacial region in a series of 46 patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;111:e29-37.4. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Hematologic disorders. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. China: Elsevier; 2009.p.678-740.5. Manor E, Kachko L, Puterman MB, Szabo G, Bodner L. Cystic lesions of the jaws – a clinicopathological study of 322 cases and review of the literature. Int J Med Sci 2012;9:20-6.6. Lee JH, Kim SM, Kim HJ, Jeon KJ, Park KH, Huh JK. Characteristics of bony changes and tooth displacement in the mandibular cystic lesion involving the impacted third molar. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2014;40:225-32.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3734-0098Yazar: Gökçen AKÇİÇEK (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0003-0761-5166Yazar: Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA

Orcid : 0000-0002-2854-1138Yazar: Nursel AKKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Gökçen AKÇİÇEK
Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA
Nursel AKKAYA