Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı : 1 Sayfalar 9 - 16 2007-01-01
Effects of Nd:YAG laser irradiation on osteoblast cellular activity
Nd:YAG lazer uygulanmasının osteoblast hücre aktivitesi üzerine etkisi
Hacer Deniz Arısu,Emin Türköz,Oya Bala
15 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2007
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2007


Makalenin Yazarları
Hacer Deniz Arısu
Emin Türköz
Oya Bala