Yıl 2018, Cilt: 19 Sayı : 2 Sayfalar 199 - 213 2018-11-30
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Ahmet Eren YILDIRIM
18 261

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye’de hizmetler sektöründe reel döviz kurundaki değişmelerin brüt ücretler üzerindeki uzun dönem etkilerini ARDL sınır testi ile incelemektir. Çalışmada 2006:1-2017:4 dönemi çeyreklik verileri kullanılmıştır. Hizmetler sektörü reel döviz kurundaki değişmelerden doğrudan etkilenen sektörlerden biridir. Çalışmada elde edilen bulgular, hizmetler sektöründe reel döviz kuru ile brüt ücretler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca reel döviz kurundaki değişmelerin brüt ücretler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Hizmetler Sektörü, Döviz Kuru, Ücret, ARDL Sınır Testi
ACAR BALAYLAR, Nilgün (2011), “Reel Döviz Kuru İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği”, Sosyoekonomi, Temmuz-Aralık, 137-160.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-2405-3081Yazar: Ahmet Eren YILDIRIM (Sorumlu Yazar)Kurum: Hitit ÜniversitesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2018


Makalenin Yazarları
Ahmet Eren YILDIRIM