Yıl 2019, Cilt: 123 Sayı : 243 Sayfalar 447 - 464 2019-12-16
İLK İŞ KANUNU ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA HAYATI VE TÜRK İŞÇİLERE TAHSİS EDİLEN HİZMET GRUPLARI
Demet CANSIZ
20 261

Öz Cumhuriyet’in ilk yıllarında çalışma hayatı ve işçi haklarına dair birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden birisi de işçiler tarafından ilk defa İzmir İktisat Kongresi’nde dile getirilen “Türk işçilerin önceliği” meselesi olmuştur.  Bilhassa yabancı sermaye tarafından işletilen kurumlarda gayrimüslim işçilerin tercih edilmesi, Türk ameleye yapılan kötü muamele gibi hususlar ülkedeki işsizlik ve ekonomik bunalımla birleşince Türk işçiler arasında sosyal bir bunalım doğmuştur. Bu bunalımı engellemeye yönelik ve milli ekonominin kalkınması adına bazı iş kollarında yalnızca Türk amelenin çalıştırılması uygun görülmüştür. Bu maksatla 1932’de “Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun” adıyla bir yasa çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İşçi Hakları, Türk İşçiler
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Demet CANSIZ