Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 1 Sayfalar 83 - 97 2014-02-01
Sustainability of Current Account Deficit in Turkey
Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği
Şenay AÇIKGÖZ,Anıl AKÇAĞLAYAN
25 261

In this paper, sustainability of current account deficit in Turkey is investigated by considering the long-run relationship between export and import for the period 1992:Q1-2011:Q3. Engle and Granger (1987) and Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001) are used to determine the long-run relationship between export and import. According to the results, although there is a long-run relationship between export and import, current account deficit are sustainable in the weak form
Bu çalışmada 1992:Q1-2011:Q3 dönemi için Türkiye’de cari işlemler açığının sürdürülebilirliği ihracat ve ithalat arasındaki uzun dönemli ilişkiden hareketle incelenmiştir. Engle ve Granger (1987) ile Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran ve diğerleri (2001) yöntemleri ihracat ve ithalat arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek üzere kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları ihracat ile ithalat arasında uzun dönemli denge ilişkisi bulunduğuna ve sürdürülebilirliğin zayıf formda olduğuna işaret etmiştir

Anahtar Kelimeler

Akçağlayan, A. (2006) “Tüketim Dalgalanmaları ve Cari İşlemler Dengesi Türkiye Deneyimi, 1987-2003”İk- tisat, İşletme ve Finans, 21(242):34-45.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2014


Makalenin Yazarları
Şenay AÇIKGÖZ
Anıl AKÇAĞLAYAN