Yıl 2015, Cilt: 18 Sayı : 33 Sayfalar 75 - 91 2015-06-01
An Assessment on Cartoons Which are Watched by Preschoolers: The Sample of Caıllou and Sponge Bob
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİKLERİ ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: CAILLOU VE SÜNGER BOB ÖRNEĞİ
Derya HAMARAT,Sonnur IŞITAN,Ayça ÖZCAN,Hafize KARAŞAHİN
11 261

This research was done to idenfity the cartoons that 4-6 year-old preschool children watched most and whether these cartoons were appropriate for those age group or not. Previous research contetnt analysis method has used. In order to gather data, interviewing forms and control list/checklist were used. All data were analyzed by SPSS 12.0 program. According to meetings done for this research, cartoons named Caillou and Sponge Bob were stated as the most watched cartoons by children. As a result, the cartoon Caillou was determined more appropriate and contributing to children’s developments than Sponge Bob cartoon on terms of contents of cartoons consirdering children’s livings.
Bu çalışma,4-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının en çok hangi çizgi filmleri izlediklerini ve bu çizgi filmlerin içeriklerinin belirtilen yaş dönemindeki çocukların gelişimleri açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için görüşme formu ve kontrol listesi uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 12.0 programında Statistical Package for Social Sciences yapılmıştır. Yapılan görüşmelere göre çocuklar tarafından en çok izlenen çizgi filmler Caillou ve Sünger Bob olarak tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucun da; incelenen çizgi filmlerin içerik analizi doğrultusunda Caillou çizgi filminin Sünger Bob göre çocukların yaşantısına daha uygun olduğu ve gelişimlerine daha fazla katkı sağladığı saptanmıştır

Anahtar Kelimeler

Akman, B., Yagan, S., Ozer, G., Kaya, A., Zorlu, G. ve Sahillioglu, D. E. (2011). Caillou: A Cartoon All Children Admire. ICERI2011 Interna- tional Conference of Education, Innovation Held in Madrid, Spain, 14-16 November 2011, p.687. Retrieved from: http://www.library.iated.org/ down.doc, ICERI2011TOC.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Derya HAMARAT
Sonnur IŞITAN
Ayça ÖZCAN
Hafize KARAŞAHİN