Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı : 2 Sayfalar 56 - 64 2012-09-01
Effect of Different Doses of Nitrogen on the Yield and Yield Components of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Ankara Ecological Conditions
Ankara Ekolojik Kosullarında Farklı Azot Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
Duran KATAR,Yusuf ARSLAN,İlhan SUBAŞI
9 261

This study was conducted with Dinçer Safflower variety in Ankara ecological conditions in 2010 and 2011. The experiment was established with randomized complete block design with tree replications. Nitrogen doses are N1:0,0, N2: 2,5, N3:5,0, N4:7,5, N5:10,0, N6:15,0 and N7:20,0 kg/da. Plant height (cm), number of heads per plant (number), 1000 seed weight (g), seed yield (kg/da), oil content (%) and oil yield (kg/da) were investigated in the experiment. According to results of this research, nitrogen dose, years and year X dose interactions had positive impacted on the plant height, number of heads per plant, 1000 seed weight, oil content, seed and oil yield. The highest plant height was obtained from X N6 dose interaction (79,70 cm) in 2011. The maximal seed yield (231,20 kg/da), oil content (% 30,50) and oil yield (70,57 kg/da) were obtained from X N7 dose interaction treatment in 2011.
Bu çalışma Ankara ekolojik koşullarında 2010-2011 yıllarında iki yıl süreyle Dinçer aspir çeşidinde yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada 7 farklı azot dozu (N1 :0, N2 :2.5, N3:5, N4:7.5, N5 :10, N6: 15 ve N7 :20 kg/da) kullanılmıştır. Bu uygulamaların bitki boyu (cm), bitki başına tabla sayısı (adet), 1000 tohum ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da), ham yağ oranı (%) ve ham yağ verimi (kg/da) üzerine etkileri araştırılmıştır. Azot dozları, yıllar ve yıl X doz interaksiyonları bitki boyu, bitki başına tabla sayısı, 1000 tohum ağırlığı, tohum verimi, yağ oranı ve ham yağ verimi üzerine etkili olmuştur. En yüksek bitki boyu değeri 2011 yılı X N6 dozu interaksiyonundan elde edilmiştir (79,70 cm). En yüksek tohum verimi değeri (231,20 kg/da), yağ oranı (% 30,50) ve yağ verimi(70,57 kg/da) değerleri ise 2011 yılı X N7 dozu interaksiyonundan elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2012
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Duran KATAR
Yusuf ARSLAN
İlhan SUBAŞI