Yıl 1999, Cilt: 33 Sayı : 1234 Sayfalar 123 - 132 2013-08-06
TAM DİŞSİZ AĞIZLARIN PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE İNCELENMESİ
Mehmet BEYLİ,Şükrü ŞİRİN,Tamer ERDEM,Olcay ŞAKAR,Aynur BEŞPARMAK
20 261

Öz ÖZETBu çalışmada tam dişsiz ve klinik olarak hiçbir patolojik bulgusu bulunmayan 185 kişiden panoramik radyografi elde edilmiştir. Radyografiler gömük diş, kırık kök, kist, tümör, çene kırığı, anatomik ve yapısal değişiklikler, anormal radyoopasite, anormal radyolusenîlik, yabancı cisim, sökestr, genişlemiş maksiller tuberler, foramen mentalenin lokalizasyonu, maksiller sinüs pozisyonu ve osteoporoz açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca kırık köklerin lokalizasyonu da saptanmıştır. Vakaların % 24.4 'ünde ( 45 kişi) radyografik olarak hiç bir bulguya rastlanmazken,         % 75.6'sı ise (140 kişi) bir veya daha fazla pozitif bulguya sahiptir. Araştırmanın sonuçları tam protez yapımından önce, radyografik inceleme yapılmasının , hem patolojik durumları ortadan kaldırmada hem de tedavi planını değiştirmede gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar kelimeler: Panoramik radyografi , dişsiz hastalarABSTRACTThe panoramic radiographics were obtained from 185 patients who had no clinical evidence of pathosis. Impacted tooth, root fragment, cyst, tumor, fracture, anatomical variations, radiopacities, radiolucencies foreign bodies, sequestra, enlarged maxillary tuberosites, localization of mental foramina, position of maxillary sinus and osteoporosis were evaluated from radyographies. The localization of root fragments were also determined. There were no positive findings of 45 patients (24.4 %) while 140 patients (75.6%) had one or more positive findings. The results of this study have shown that there is necessity for radiographic examination of all edentulous patients in order to eliminate pathologic lesions and to modify the treatment plan beforemaking complete dentures.Key words: Panoramic radiography , edentulous patients

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Mehmet BEYLİ
Şükrü ŞİRİN
Tamer ERDEM
Olcay ŞAKAR
Aynur BEŞPARMAK