Cilt: 4 Sayı : 2
Hayat-Dışı Sigorta Şirketlerinde 16 Yıl Arayla Yapılan Etkinlik Analizleri ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Efficiency Analysis Performed 16 Years Apart in Non-life Insurance Companies and Comparison of Results
Deniz ÇAKMAK,Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Altan, Mitra S. (2010), “Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:12, S:1, ss.185-204.
Deniz ÇAKMAK,Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK