Yıl 2009, Cilt: 49 Sayı : 1 Sayfalar 63 - 75 2009-06-01
Some traits in organic versus conventional cattle and sheep production
SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL ÜRETİMİN BAZI ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (DERLEME)
Sibel ALAPALA,Necmettin ÜNAL
8 261

Comparison of organic and conventional cattle and sheep production in terms of some traits were reviewed. Milk production in organic dairy cattle herds is generally lower than that of in conventional herds. Fat percentage of milk produced from organic dairy cattle herds is tend to be lower, or similar to the that of milk obtained from conventional herds. It has been reported that reproductive performance was similar in both system, or lower in organic herds. It has been observed that health data of animal in organic dairy herds, as well as somatic cell count, is similar, or better than conventional herds. On the other hand, the parasites were considered to be the most important problem in animal health of organic cattle herds. Data reflecting fertility disorders in organic dairy herds are similar, or better than conventional herds. Daily weight gain in organic beef production is lower than that of conventional production, although fat percentage in carcass obtained from both production systems is contradictory. According to the few studies on dealing with comparison of both systems in sheep production, milk production in organic dairy sheep herds is generally lower than that of in conventional herds. As like organic cattle herds, the parasites were reported as the most important problem in animal health of organic sheep herds
Bu derlemede organik ve konvansiyonel sığır ve koyun yetiştiriciliği bazı özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Organik süt sığırcılığında ineklerde süt verimi konvansiyonel süt sığırcılığına göre genellikle daha düşüktür. Organik sürülerden üretilen sütte yağ oranı konvansiyonel sürülere benzer veya daha az olma eğilimindedir. Döl verimi kriterlerinin düzeyi genel olarak her iki sistemde benzer veya organik sürülerde daha düşük olarak bildirilmektedir. Organik süt sığırı sürülerinde hayvan sağlığının genel olarak konvansiyonel sürülere benzer veya daha iyi olduğu görülmektedir. Benzer durum somatik hücre sayısı için de söz konusudur. Diğer taraftan organik sığır sürülerinde konvansiyonel sürülerden farklı olarak en önemli sağlık sorunu paraziter hastalıklardır. Döl verimiyle ilgili sorunların görülme durumu bakımından da genel olarak organik ve konvansiyonel sürülerin benzer veya organik sürülerin daha iyi olduğu söylenebilir. Organik sığır besisinde canlı ağırlık artışı daha düşük olurken, karkasta yağ oranı bakımından farklı bildirimler mevcuttur. Organik koyun sütü ve kuzu eti üretimiyle ilgili çalışma sayısı çok az olduğu için genel bir değerlendirme yapılamamıştır. Ancak az sayıdaki çalışmaya göre organik süt koyunu sürülerinde süt verimi konvansiyonel sürülere göre daha az olduğu söylenebilir. Organik koyun sürülerinde de en önemli sağlık sorunu paraziter hastalıklardır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Derleme
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Sibel ALAPALA
Necmettin ÜNAL